Taal :
English Nederlands Deutsch
Imprint

Impressum

Hilton Kommunal GmbH

Lenther Str. 4
30989 Gehrden
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 51 08 / 91 53-0
Fax: +49 (0) 51 08 / 91 53-53

Email: info@hilton-kommunal.de

Competent Court (Amtsgericht) Hannover HRB 205222

USt-Id. Nr.: DE261427645

CEO (Geschäftsführer): W.Diemont

Disclaimer

De informatie op de Hilton Kommunal website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hilton Kommunal GmbH kan er echter niet garant voor staan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door gebruiker wordt geraadpleegd. Ondanks de constante aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Hilton Kommunal GmbH sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enigerlei opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

De informatie op de Hilton Kommunal GmbH website wordt regelmatig geactualiseerd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf worden doorgevoerd.

Hilton Kommunal GmbH behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Hilton Kommunal GmbH website of een gedeelte daarvan te ontzeggen.

De Hilton Kommunal GmbH website bevat verwijzingen en hyperlinks naar andere sites, welke zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en te goeder trouw zijn geselecteerd. Hilton Kommunal GmbH is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en inhoud van deze sites, noch voor de software die gebruiker daarvan zou kunnen downloaden. Hilton Kommunal GmbH aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het bezoek aan deze sites of het gebruik van informatie die via deze sites is verkregen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content op de Hilton Kommunal website die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden, kunt u mailen naar: info@hilton-kommunal.de

Hilton op de Elmia Nordic Rail 2019
Van 8 tot en met 10 oktober is de Elmia Nordic Rail beurs in Jönköping in Zweden. ...meer »

Voertuigen Gallerij

Hilton Speciale Voertuigen